Arbetet mot våldsbejakande extremism

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:322 Arbetet mot våldsbejakande extremism

av Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Regeringen meddelade sommaren 2017 att den nationella samordnarens uppdrag mot våldsbejakande extremism ska övertas av Brottsförebyggande rådet från den 1 januari 2018.

Arbetet mot extremism och radikalisering är centralt. Det som framkommit från polisen och Säkerhetspolisen visar på betydelsen av att kvaliteten av insatserna förbättras och att det operativa arbetet säkerställs, inte minst i samverkan med den lokala nivån. Det är på lokal nivå arbetet mot extremism måste bedrivas, och det är här det ger effekt.

I september beslutade regeringen om ett uppdrag att inrätta ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism inom ramen för Brå. Från och med årsskiftet är det alltså där det formella ansvaret ligger.

Liberalerna har försökt få klarhet i ansvarsfördelningen och uppdraget för verksamheten i framtiden, men många frågetecken kvarstår. För att följa upp detta viktiga arbete vill jag ställa följande frågor till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vem är chef för det nationella centrumet mot våldsbejakande extremism?

På vilket sätt avspeglar sig det nationella centrumet mot våldsbejakande extremism i de uppdrag som regeringen har gett till den ansvariga myndigheten Brottsförebyggande rådet i årets regleringsbrev?

Ska det nya centrumet kunna gå in operativt i ärenden där socialtjänsten i en kommun eller personal vid en skola misstänker en radikaliserad person?