Apoteksservice i glesbygden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 5 augusti 2022

Interpellation: Apoteksservice i glesbygden

Interpellation 2010/11:78 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 24 november

Interpellation

2010/11:78 Apoteksservice i glesbygden

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

I samband med avregleringen av apoteksmonopolet uppkom frågan hur apoteksservicen i glesbygden skulle kunna tillgodoses även efter avregleringen.

Under en övergångsperiod på tre år ska de nya apoteksaktörerna genom avtal ansvara för att säkra tillgängligheten till läkemedel. Därefter ska en utvärdering ske. Regeringen har valt att lösa tillgänglighetsproblemet genom avtal i stället för lagstiftning. Genom att regeringen har valt att träffa enskilda avtal så minskar allmänhetens insyn och förutsägbarheten. En utvärdering av avtalen kommer att ske efter tre år.

Riksrevisionen hänvisar i sin rapport Förberedelsarbetet i apoteksreformen till att det finns två modeller som skulle kunna användas i arbetet för att utforma en fungerande och förutsägbar apotekstäckning i glesbygden.

Referensmodellen innebär att aktörerna åläggs en nationell prissättning, alla butiker ska använda sig av samma prissättning. Därmed garanteras även glesbygden en bra tillgänglighet till läkemedel.

Tillgänglighetsmodellen innebär en reglering av handelsmarginalen genom att apoteksersättningen regleras utifrån närheten till andra butiker. Är avståndet stort så ökar ersättningen och vice versa.

Det behövs förutsägbara och långsiktiga åtgärder för att garantera tillgängligheten till läkemedel i hela landet. I dagsläget finns många av de apoteksombud kvar som byggdes upp under det statliga apoteksmonopolet. Men osäkerheten är stor och det finns en risk för att ombuden kommer att minska i omfattning eftersom de bygger på enskilda avtal och inte lagstiftning.

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att garantera tillgängligheten till läkemedel i glesbygden?

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att skapa en förutsägbarhet i apoteksservicen i glesbygden?