Apoteksservice i glesbygd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 maj 2012

Interpellation: Apoteksservice i glesbygd

Interpellation 2011/12:328 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 18 april

Interpellation

2011/12:328 Apoteksservice i glesbygd

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Regeringen har avreglerat apoteksmarknaden och sålt ut över 616 av de samhällsägda Apoteket AB:s drygt 900 apotek till privata företag. Många apotek ägs nu av internationella riskkapitalbolag. Avregleringen av apoteksmarknaden skulle innebära både bättre tillgänglighet och lägre priser för medborgarna.

I stället har det uppstått andra allvarliga effekter som gör att samhällsansvaret för att det ska finnas apoteksservice i hela landet är borta. Inga apotek, inte heller de som är kvar av Apoteket AB, har något specifikt samhällsansvar som kan garantera tillgänglighet på medicin och apoteksservice i hela landet. De privata aktörer som köpt apotek av Apoteket AB ska under en treårsperiod garantera befintlig service. Vad som händer sedan vet ingen. Riksrevisionen har i en rapport pekat på att modellen inte skapar långsiktiga förutsättningar i glesbygden.

En annan effekt av apoteksavregleringen är sämre tillgänglighet för patienter vars läkemedel är tillfälligt slut eller inte finns inne på apoteket för tillfället. Dessa patienter kunde tidigare som alternativ till att återkomma en annan dag få besked om vilket närmaste apotek som hade läkemedlet inne. Den möjligheten finns inte längre. Nu kan patienten bara se om ett läkemedel finns på ett annat apotek om de tillhör samma apotekskedja.

I dag kan vi konstatera att effekterna av apotekens avreglering inte fått de effekter man önskade. I stället har de som bor på landsbygden och i glesbygden fått uppleva längre väntetider för att kunna få hämta ut sina mediciner. Apotek har även gått i konkurs. Även tillgängligheten på mediciner upplevs som minskad. Så det har varken blivit bättre eller billigare med avregleringen av Apoteket AB för de många människor som bor på landsbygden och i glesbygden.

Vad avser socialministern att ta för initiativ som kommer att garantera apoteksverksamhet på landsbygden och i glesbygden?