AP-fondernas investeringar i det ockuperade Västsahara

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:119 AP-fondernas investeringar i det ockuperade Västsahara

av Lotta Johnsson Fornarve (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Marocko, som i år är värd för FN:s klimatkonferens, COP 22, marknadsför sina projekt inom grön energi utan att nämna att de genomförs på ockuperat område. Två av fem planerade vindkraftsparker kommer att byggas i det av Marocko illegalt ockuperade Västsahara.

I en ny rapport från Western Sahara Resource Watch har det framkommit att 22 vindkraftverk som byggts av det tyska företaget Siemens står för 95 procent av den energi som används för utvinningen av icke förnybara mineraler från Västsahara, främst fosfat. Tyska Siemens och italienska Enel är de utländska företag som är mest involverade i vindenergiproduktionen på ockuperat område. De svenska Fjärde och Sjunde AP-fonderna har aktier i dessa företag.

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan mer än 40 år. En ockupation som av den internationella domstolen i Haag bedömts vara rättsvidrig. FN vill att det västsahariska folket självt ska få avgöra sin framtid i en folkomröstning. En folkomröstning har dock systematiskt förhalats av ockupationsmakten Marocko.

Marocko har systematiskt plundrat det ockuperade Västsahara på naturtillgångar som fosfat, fiske och jordbruksprodukter. Exploateringen av Västsaharas naturresurser strider mot folkrätten då den inte kommer befolkningen till del. Det är oerhört allvarligt att utländska företag bidrar till att Marockos ockupation av Västsahara befästs och att svenska pensionspengar är med och finansierar folkrättsbrott. De utländska företagens investeringar i det ockuperade Västsahara bidrar dessutom till att förhindra FN-processen om Västsahara.

Svenska pensionspengar bör inte finansiera exploatering av Västsaharas naturresurser. Regeringen och riksdagen bör uppmana svenska företag och investerare att inte investera i eller bedriva verksamhet på ockuperat område, precis som redan gjorts i Norge och Danmark.

Jag vill mot den bakgrunden fråga statsrådet Per Bolund:

 

Avser statsrådet att agera för att AP-fonderna drar tillbaka sina investeringar i Siemens och Enel och i fortsättningen inte investerar i företag med verksamhet i det ockuperade Västsahara?

Avser statsrådet att uppmana svenska företag att inte investera eller bedriva verksamhet i det ockuperade Västsahara?