Användandet av tvångsgifte

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 maj 2021

Interpellation: Användandet av tvångsgifte

Interpellation 2020/21:655 av Sara Gille (SD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:655 Användandet av tvångsgifte

av Sara Gille (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 13 april 2021 kunde man läsa i Dagens Nyheter om att Göteborgs stad nyligen har genomfört en studie som visar hur kriminella familjenätverk använder tvångsgifte för att utöka sin makt. Detta genom att klaner tvingar folk att gifta sig med passande personer i andra familjer, allt för att skapa ett utökat territorium inom klansamhället.

I fjol beslöt kommunstyrelsen i Göteborg att staden skulle ”utreda och belysa sambanden mellan hedersrelaterat våld och förtryck, klaner, radikalisering extremism och gängkriminalitet” och tillsatte därför studien. Detta till följd av den så kallade Amandakommissionen där man kan läsa om 42 kända fall av hedersförtryck inom kommunen som har studerats, vilket var efter den uppmärksammade och fruktansvärda historien där en tolvårig flicka gifts bort till en vuxen man i Irak, våldtagits och till följd av våldtäkterna sedan fött ett barn som förövaren fick vårdnaden över. 

I artikeln går det även att läsa om hur Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) tar upp att arrangerade äktenskap i Sverige berör cirka 70 000 personer i åldern 16–25 år, vilket är 6,6 procent av unga kvinnor och 3,8 procent av unga män. Mörkertalet är dock stort och exakta siffror är svårt att få fram. Problemen med förekomsten av tvångsäktenskap, barngifte och månggifte, officiella såväl som inofficiella, är stora i Sverige. Trots att Sverige har infört lagskärpningar mot tvångs-, barn- och månggifte behövs ytterligare åtgärder göras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsministern Morgan Johansson följande:


På vilket sätt ämnar ministern och regeringen agera ytterligare med arbetet mot tvångsäktenskap?