Antalet studieplatser på Mittuniversitetet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 november 2013

Interpellation: Antalet studieplatser på Mittuniversitetet

Interpellation 2013/14:88 av Omanovic, Jasenko (S)

den 6 november

Interpellation

2013/14:88 Antalet studieplatser på Mittuniversitetet

av Jasenko Omanovic (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Sedan 2011 har regeringen dragit ned antalet studieplatser på högre utbildning med totalt 16 184 helårsplatser och prognosen är fortsatt sjunkande. Antalet platser har varierat något över åren, men sedan 2010 har antalet studerande minskat varje år, trots att fler än någonsin söker till högre utbildning. År 2006 fanns 431 högskoleplatser per 1 000 personer i åldrarna 19–24 år. I dag har det förhållandet sjunkit till 377.

Vid Mittuniversitetet har antalet platser minskat från 8 495 till 7 134, en minskning med 16 procent.

Regionala universitet och högskolor har en stor betydelse för att fler unga, till exempel i Norrland, ska studera vidare och därmed minska snedrekryteringen till högre studier. Denna typ av drastiska nedskärningar får motsatt effekt. Vi kan se att andelen studenter på universitet och högskolor, vars föräldrar har kort grundutbildning, har minskat sedan den borgerliga regeringen tillträdde.

Sveriges konkurrenskraft minskar nu i förhållande till andra länder, varför vi kraftigt behöver höja kunskapsnivån i landet. Fram till 2006 ökade examensfrekvensen från högre studier och nådde då nivån 41 procent. Därefter vände utvecklingen och var år 2010 nere på 37 procent. Det är det sämsta resultatet i Norden. Island ligger högst på 60 procent, följt av Danmark och Finland på 50 procent. Norge hade en examensfrekvens på 42 procent. Om nuvarande politik får råda kommer Sverige under de kommande åren att ligga under genomsnittet i OECD. Länder som Slovakien, Irland och Polen kommer att ha en mer välutbildad ung befolkning än Sverige.

Avser utbildningsministern att vidta några åtgärder för att öka antalet studieplatser vid Mittuniversitetet?