Antagningsregler till lärarutbildningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 maj 2015

Interpellation: Antagningsregler till lärarutbildningen

Interpellation 2014/15:525 av Roger Haddad (FP)

Interpellation 2014/15:525 Antagningsregler till lärarutbildningen

av Roger Haddad (FP)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Reformeringen av lärarutbildningen är en av de mest centrala delarna i utbildningspolitiken och som på lång sikt kommer att vara avgörande för hur skolans resultat och kvalitet utvecklas. Lärarna är skolans viktigaste resurs och därför blir också antagningen till och kvaliteten i den statliga lärarutbildningen en viktig komponent för att vända skolans resultat i landet.

Folkpartiet och alliansregeringen påbörjade och hann genomföra ett antal reformer för att vända trenden inom läraryrket bland annat med målet att fler studenter ska lockas till lärarutbildningen. Vi såg också från 2013 och framåt en positiv utveckling, även om den var från en låg nivå. Antagningspoängen har diskuterats, till exempel högskoleprovet som urvalsmetod, och även frågan om ett lämplighetstest. Folkpartiet tillsatte i regeringsställning en arbetsgrupp som skulle se över hur ett lämplighetstest kan införas inom lärarutbildningen.

För att höja lärarutbildningens status och locka fler studenter att utbilda sig till lärare krävs flera reformer.

 Mot bakgrund av att regeringen nyligen meddelade att man inte avser att lägga fram några förslag inom områden som påverkar antagningen vill jag ställa följande frågor till statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

  • Varför går inte regeringen vidare med att skärpa antagningssystemet till lärarutbildningen?
  • Vad avser regeringen att göra med det arbete som redan gjorts på Utbildningsdepartementet om införande av ett lämplighetstest i lärarutbildningen? Har regeringen uppfattningen att ett sådant test inte ska införas?
  • Vilka andra reformer planerar regeringen för att på kort sikt höja kvaliteten inom lärarutbildningen?