Ansvaret för lokal och regional nyhetsbevakning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 maj 2014

Interpellation: Ansvaret för lokal och regional nyhetsbevakning

Interpellation 2013/14:450 av Tina Ehn (MP)

Interpellation 2013/14:450 Ansvaret för lokal och regional nyhetsbevakning

av Tina Ehn (MP)

till Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

 

Under 1990-talet byggdes TV4 upp, och då fick kanalen krav på sig att den skulle sända lokala program.

Under 2000-talet, när tv-sändningarna övergick till att bli digitala, fick fler kommersiella kanaler börja sända i marknätet, något som tidigare bara TV4 och SVT fått göra.

TV4 får i dag ett sändningstillstånd, som baseras på sändningsutrymmet. Sändningsutrymmet är något som regeringen bestämmer, och det är sedan upp till Myndigheten för radio och tv att fördela det mellan olika kommersiella aktörer. Hur fördelningen beslutas får även Kulturdepartementet ta del av.

Nyligen kom det chockerande beskedet att TV4 lägger ned sina lokala sändningar och väljer att fokusera sin nyhetsverksamhet på riksnyheter.

Många människors arbetsplatser försvinner, och den lokala journalistiken tunnas ut. I förlängningen kan det bli ett problem för demokratin om vi får orter, platser och företeelser som inte uppmärksammas och granskas.

Även lokala nyhetstidningar minskar antalet journalister. Och de större nyhetsmedierna tar inte alltid ett större ansvar för den lokala nivån. Sammantaget kan man skönja ett mönster som i sin förlängning kan vara mycket negativt.

Jag vill fråga kulturministern vilka politiska åtgärder hon avser att vidta för att den lokala journalistiken och demokratins utveckling inte ska påverkas negativt.

Jag vill även fråga kulturministern om hon ser en fara i att den lokala journalistiken minskar och hur detta kan komma att påverka granskning och beskrivning av lokalsamhället och dess framtid.