Anstaltsplatser utomlands

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:267 Anstaltsplatser utomlands

av Katja Nyberg (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I dag har Kriminalvården oerhörda problem med överbeläggning på både häkten och anstalter runt om i landet. Beläggningsgraden överstiger under perioder 100 procent, och överlag under 2018 var beläggningsgraden i anstalter 91 procent. Internerade tvingas bo dubbelt trots att det bland annat riskerar konflikter som utmynnar i grovt våld. Problem finns också om man ser till Kriminalvårdens behov av renovering och upprätthållande av sina anstalter och av att kunna se till att transporter mellan olika häkten och anstalter kan ske. Verksamhetens optimala beläggningsgrad är 80 procent. Redan i dag är landets anstalter alltså så pass överbelagda att Kriminalvården inte kan genomföra sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt. Likaså leder överbeläggningen till ytterligare kostnader för en myndighet som länge varit underfinansierad och har släpande underskott samtidigt som dess prognostiserade arbetsbörda ser ut att öka markant.

Sverigedemokraterna har föreslagit markant ökade medel till rättsväsendet som helhet och så även till Kriminalvården. Vi ser däremot att den prognostiserade ökningen av intagna redan nästa år innebär att flera hundra platser saknas, och inom en femårsperiod saknas över 1 000 platser. Behovet av nya anstaltsplatser är trängande, och reformerna kan inte längre vänta. Om vi inte vill att hundratals brottslingar ska släppas ut på gatan måste reformerna komma nu.

Än sorgligare är det att investeringarna, även om de skulle ske i dag, skulle vara för sena för att kunna möta problemen. Vi behöver på allvar se till de möjligheter som finns för att lösa den situation vi efter åratal av misskötsel befinner oss i. Sverigedemokraterna har därför lagt förslag om att avtala med andra länder om att hyra anstaltsplatser, då primärt i Nederländerna, som tidigare har hyrt ut fängelseplatser till både Belgien och Norge. I dagsläget skulle detta medföra en ekonomisk kostnad, men att inte göra detta innebär stora risker för våra medborgare när brottslingar släpps fria på våra gator. Främst bör detta användas för utländska medborgare. Utländska medborgare utgjorde den 1 oktober 2018 över 30 procent av dem som var inskrivna på anstalt och av dem som är dömda till långa fängelsestraff. På sikt ser vi att ett sådant system också kan leda till besparingar, då kostnaderna per vårddygn i Sverige är högst i EU. Om vi signalerar att vi har ett behov av en sådan hyrning av anstaltsplatser över tid kan det leda till att länder med överskott av platser i framtiden erbjuder dessa för ett pris som gör det ekonomiskt gynnsamt att hyra platser där. I vart fall måste något göras nu för att lösa den akuta brist som föreligger.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 

  1. Är ministern och regeringen villiga att överväga möjligheten att hyra anstaltsplatser utomlands?
  2. Om inte, vad ska ministern och regeringen konkret göra för att avvärja den problematik med överbeläggning som redan finns i dag och som förutses öka markant redan nästa år?