Anslutningsbiståndet till Turkiet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:92 Anslutningsbiståndet till Turkiet

av Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Turkiet är i dag en instabil och auktoritär stat som inte agerar konstruktivt i konflikten i grannlandet Syrien, fängslar flest journalister i världen, förtrycker den inhemska demokratiska oppositionen och leds av en uttalad islamist.

Mot bakgrund av den politiska utvecklingen har medlemskapsförhandlingarna med Turkiet i praktiken sedan länge avstannat. Anslutningsstödet till landet går via Instrument for Pre-Accession Assistance. IPA genomfördes mellan 2007 och 2013, medan IPA II genomförs mellan 2014 och 2020.

Totalt mellan 2015 och 2020 omfattar stödet till Turkiet nästan 40 miljarder kronor, mest av alla länder som får stöd genom programmet, varav ungefär 20 miljarder är avsatta för åren 2018–2020.

Det ser med andra ord ut som om den del av EU som ansvarar för anslutning har en helt annan uppfattning i den här frågan än den del som ansvarar för anslutningsstödet. Mot den bakgrunden vill vi ha ett förtydligande från regeringen om vad planen visavi Turkiet faktiskt är.

Jag vill därför fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

1. När avstannade de facto anslutningsförhandlingarna? 

2. Anser statsrådet att den första delen av IPA-stödet uppnådde tillräckliga resultat avseende Turkiet?

3. Varför fortsätter anslutningsbiståndet att betalas ut samtidigt som anslutningsprocessen står still sedan länge?

4. Vilken effekt anser statsrådet att den avstannade medlemskapsprocessen har haft och ska ha på IPA-stödet?