Ankomsthandel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 februari 2007

Interpellation: Ankomsthandel

den 31 januari

Interpellation

2006/07:278 Ankomsthandel

av Agneta Gille (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Handeln i samband med flygresor är betydande och växande. Det uppstår i dag ett onödigt och miljöbelastande transportarbete när en vara som kan köpas vid hemkomsten måste köpas på avreseorten. De volymer som säljs inom charterindustrin packas dessutom i Sverige före avresan och flyger Sverige–destinationsorten tur och retur. Detta är varken rimligt eller bra ur klimatsynpunkt. Det borde finnas möjligheter att handla alla förekommande varor såväl vid ankomst som vid avresa. Det skulle gynna svensk flygplatshandel och de svenska exportbutikerna konkurrerar främst med export- och taxfreebutiker på andra flygplatser och med ombordförsäljningen. Det gynnar alltså svensk näringsverksamhet. Mina frågor till statsrådet är därför:

Kommer finansministern att vidta några åtgärder när det gäller de svenska reglerna i förhållande till vad som gäller i övriga Norden och i övriga EU-länder?

Kommer finansministern att agera för möjligheten att handla på våra flygplatser vid såväl ankomst som avresa?