Ändringar i utlänningslagen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 14 maj 2022

Interpellation: Ändringar i utlänningslagen

Interpellation 2017/18:524 av Kent Ekeroth (SD)

Interpellation 2017/18:524 Ändringar i utlänningslagen

av Kent Ekeroth (SD)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Under fyra år av regeringsinnehav har sittande regering inte åtgärdat de stora problem vi har med att utlänningar som begår brott i Sverige utvisas i mycket låg utsträckning eller i många fall inte alls, trots grova brott.

Min fråga till statsrådet Heléne Fritzon är därmed:Varför har regeringen inte föreslagit ändringar i utlänningslagen som ser till att utvisning blir obligatorisk när en utlänning dömts för brott alternativt gör utvisning till huvudregel, så att andelen som utvisas åtminstone kraftigt ökar?