Analfabetiska invandrare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 november 2012

Interpellation: Analfabetiska invandrare

Interpellation 2012/13:28 av Söder, Björn (SD)

den 16 oktober

Interpellation

2012/13:28 Analfabetiska invandrare

av Björn Söder (SD)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Nyligen kunde vi i medier ta del av information som påvisade att andelen analfabeter bland nyanlända invandrare i Sverige växer. Man har tittat på antalet elever som går svenska för invandrare (sfi) och konstaterat att de som har liten eller ingen skolgång från hemlandet har fördubblats på fem år.

I Sveriges Radios inslag kring problematiken med analfabetismen intervjuar de en 39-årig kvinna från Somalia som trots sex år i Sverige och trots sfi-undervisning fortfarande använder sig av tolk för att hon inte lärt sig det svenska språket. Uppdrag granskning gjorde 2007 ett reportage som visade att majoriteten av dem som läste på sfi inte klarade av att slutföra sina studier på två år. I flera fall berodde detta också på att man medvetet och genom fusk valt att misslyckas på prov för att få behålla socialbidraget.

Problemet med ingen eller låg utbildning för invandrare är inte nytt. År 2009 rapporterade tidningen Dala-Demokraten att mer än varannan, det vill säga 53 procent, av alla nyanlända i Borlänge var analfabeter. Enligt integrationsminister Erik Ullenhag är siffrorna proportionella för hela landet då han i ett brev till Borlänge kommun tidigare i år meddelade att utbildningsnivån bland de flyktingar som kommit till Borlänge inte skiljer sig från dem som finns i riket som helhet.

Som en del i att täppa igen de hål som uppstår med en icke fungerande invandringspolitik, som dessutom hela tiden ytterligare förvärras, ber nu SKL om ännu mer pengar till sfi-undervisningen. Biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni bemöter, i en intervju med Sveriges Radio, äskandet om mer pengar med att ”vi satsar ju mera resurser till just den målgruppen i den här budgeten och jag är övertygad om och håller med dem om att vi kommer att behöva mer resurser eftersom vi ser att målgruppen växer”.

Somalier är i dag den största gruppen asylsökande i Sverige. Enligt tidningen Riksdag & Departement sjunker antalet asylsökande somalier till övriga Europa medan antalet tvärtom stiger i Sverige. Detta beror till stor del på den dom som föll i Migrationsdomstolen i januari i år då det slogs fast att krav på ID-handlingar för anhöriginvandring upphörde. Eftersom gruppen somalier i högre utsträckning än andra grupper är analfabeter har alltså Nyamko Sabuni helt rätt i att målgruppen växer.

På vilka sätt överensstämmer denna typ av lågutbildad invandring med regeringens arbetslinje och vilka arbeten förväntas de lågutbildade invandrarna få? Är det meningen att invandrare utan utbildning eller med låg utbildning ska konkurrera med ungdomar och arbetslösa, trots att utbudet av arbetskraft redan är stort för arbeten utan krav på utbildning? Är det då inte väldigt stor risk för lönedumpning bland dessa arbeten?

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Hillevi Engström hur hon avser att minska arbetslösheten genom att fler outbildade arbetslösa kommer till Sverige.