Äldres hälsa

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 april 2014

Interpellation: Äldres hälsa

Interpellation 2013/14:428 av Gunnar Sandberg (S)

Interpellation 2013/14:428 Äldres hälsa

av Gunnar Sandberg (S)

till Socialminister Göran Hägglund (KD)

 

Genom förebyggande arbete kan man främja folkhälsa och skjuta upp behovet av vård och omsorg på äldre dar. Det är viktigt både ur ett mänskligt och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Även äldre ska ha förutsättningar att leva ett aktivt liv tillsammans med andra och därför ha tillgång till den kunskap som krävs för att leva ett hälsosamt liv och kunna exempelvis motverka depressioner, förebygga fallolyckor och olika sjukdomstillstånd.

Olika rapporter talar om att skillnaderna i hälsoutvecklingen i befolkningen nu ökar, där personer med sämst socioekonomiska förutsättningar har sämst hälsa. Skillnaderna är tydliga också för äldre, inte minst till följd av ändrade levnadsvillkor. Många äldre har fått betydligt sämre ekonomi när de tvingas betala högre skatt än löntagare. På många håll har det blivit besvärligare att få tag på läkemedel och tillgången till vård på mindre orter har försämrats när vårdcentraler etableras på större ställen där vård redan finns. Allt detta påverkar äldres möjligheter att förebygga ohälsa.

Avser socialministern att vidta några åtgärder för att minska skillnaderna i levnadsvillkoren för äldre i syfte att stärka folkhälsan hos de äldre?