Akut läge för kristna som skickas tillbaka till Irak

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 november 2009

Interpellation: Akut läge för kristna som skickas tillbaka till Irak

Interpellation 2009/10:52 av Gabelic, Aleksander (s)

den 23 oktober

Interpellation

2009/10:52 Akut läge för kristna som skickas tillbaka till Irak

av Aleksander Gabelic (s)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Migrationsverket skickar i dagsläget människor tillbaka till en ytterst hotfull situation i Irak, ofta akut livshotande. Det handlar bland annat om kristna, en svårt förföljd grupp.

Situationen för kristna minoritetsgrupper i Irak är oacceptabel. Trots att religionsfrihet råder enligt författningen förföljs assyrier, kaldéer och syrianer. Enligt uppgifter från riksdagens utredningstjänst har ungefär hälften av de omkring 800 000 kristna som fanns i Irak 2003 tvingats fly.

Det handlar om såväl attacker mot kyrkor, skolor och religiösa ledare som angrepp mot kristna familjer. Människor har kidnappats och mördats. Under hot om mord, våldtäkt eller tvångsgifte har många kristna tvingats konvertera till islam eller klä sig på ett mer muslimskt sätt. Det finns dessutom uppgifter om att kristna avstår från att bevista religiösa sammankomster på grund av hot om våld. Medierna har uppmärksammat fruktansvärda tragedier bland kristna som avvisats till Irak.

Det vore önskvärt att FN stöder skapandet av en säker zon inom Irak. En bra lösning vore att inrätta ett autonomt område i provinsen Nineve norr om Mosul. Det är dessa minoritetsgruppers historiska område och där är de i dag i majoritet. Det handlar om mänskliga rättigheter såväl som om religionsfrihet. Rätten att känna trygghet för sig själv och sin familj, att slippa riskera hot, våld, förföljelse och trakasserier måste vara okränkbar, likaså friheten att få utöva sin egen religion. Hotas detta bör det bedömas som skäl att beviljas asyl.

Ett självstyre för kristna i Irak är den bästa vägen till fredlig samexistens. Men för närvarande är den akuta frågan att bevilja uppehållstillstånd i Sverige för dessa människor som har hamnat i kläm mellan USA och andra intressen i Irak. Utgångspunkten måste vara att varje asylärende ska prövas utifrån den situation som råder i ett land, i detta fall det dokumenterade förtrycket av kristna i Irak.

Min fråga till statsrådet Tobias Billström är:

Vad avser statsrådet att göra för att se till att kristna irakier som söker asyl i Sverige får sina mänskliga rättigheter tillvaratagna och inte avvisas med risk för sina liv?