Aktivt användande av lönebidrag för människor med funktionsnedsättning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Aktivt användande av lönebidrag för människor med funktionsnedsättning

Interpellation 2011/12:252 av Nilsson, Kerstin (S)

den 16 februari

Interpellation

2011/12:252 Aktivt användande av lönebidrag för människor med funktionsnedsättning

av Kerstin Nilsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Möjligheterna till en anställning är små för människor med funktionsnedsättning.

Antalet personer utan arbete i grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden kommer att vara fortsatt stort. För vissa grupper, som yngre personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga, är statistiken dyster och gruppen med aktivitetsersättning ökar. Ungefär 45 procent av samtliga funktionsnedsatta i arbetslöshet eller med aktivitetsstöd har varit utan arbete i mer än tre av de senaste tio åren. Samtidigt har gruppen med långa sammanlagda tider utan arbete ökat stort de senaste åren. Funktionsnedsattas andel av den sysselsatta befolkningen är lägre än dess andel av den totala befolkningen. Framför allt funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga har en mycket lägre andel i arbetskraften och i sysselsättning än befolkningen i övrigt.

Arbetsförmedlingen förklarar ökningen med en svag konjunktur och överföringen av utförsäkrade från sjukförsäkringssystemet. Samtidigt med den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden, speciellt för yngre med funktionsnedsättning, använder inte Arbetsförmedlingen till fullo de insatser den har till sitt förfogande. Jag syftar då till lönebidragen som är både en effektiv insats och en för samhället lönande insats. Enligt vad jag har erfarit har de medel som avsatts för lönebidrag inte använts fullt ut under 2011.

Samtidigt har vi i Sverige ett stort antal föreningar och organisationer som har svårt att ekonomiskt klara av att ha några anställda. Flera föreningar kan därför inte utöka sin verksamhet och i vissa fall är det även aktuellt att föreningen upphör. Det rör sig ofta om föreningar som utför ett stort och viktigt samhällsarbete.

Mot denna bakgrund vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

Avser arbetsmarknadsministern att ge Arbetsförmedlingen ett specifikt uppdrag att rikta sig till organisationer inom den sociala ekonomin och erbjuda dem utökade möjligheter att anställa människor med funktionsnedsättning med stöd av lönebidrag?