Aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 november 2013

Interpellation: Aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen

Interpellation 2013/14:67 av Johansson, Ylva (S)

den 24 oktober

Interpellation

2013/14:67 Aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen

av Ylva Johansson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Sedan den 1 september ska arbetslösa som ansöker om arbetslöshetsförsäkring varje månad lämna in en aktivitetsrapport. Nu visar det sig att endast 90 000 av de förväntade 160 000 aktivitetsrapporterna lämnats in i tid. 70 000 fattas alltså.

Det finns en stor oro för att aktivitetsrapporterna, inte minst undersökandet av de uteblivna rapporterna, ska leda till orimligt stort merarbete för de anställda inom Arbetsförmedlingen liksom för de olika arbetslöshetskassorna. Redan i dag är arbetsförmedlarna hårt pressade av arbetsbelastning på grund av den alarmerande höga arbetslösheten.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är följande:

Vilka initiativ avser regeringen att ta för att aktivitetsrapporterna inte ska stjäla resurser från det viktiga arbetet att bekämpa arbetslösheten?