Äkta respektive oäkta bostadsrätt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Äkta respektive oäkta bostadsrätt

Interpellation 2005/06:318 av Stenmark, Rigmor (c)

den 22 mars

Interpellation 2005/06:318 av Rigmor Stenmark (c) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Äkta respektive oäkta bostadsrätt

Det finns i dag en betydande skillnad mellan att ha en bostad i en så kallad oäkta bostadsrättsförening jämfört med att inneha en bostadsrätt i en äkta bostadsrättsförening. Skillnaden består främst i att den som säljer eller köper en bostadsrätt i en oäkta bostadsrättsförening inte kan få sin reavinstbeskattning uppskjuten när man väljer att sälja sin bostad och köper sig en ny bostad.

För föreningar som ligger på gränsen att betraktas som äkta eller oäkta bostadsrättsförening kan beskattningen dessutom variera år från år. Kritik är befogad att rikta mot detta förhållande eftersom systemet är vare sig stabilt eller förutsebart. Det tycks även finnas en dubbelbeskattningsrisk inbyggd i systemet.

Problemen är synnerligen kännbara för de personer som inte varit medvetna om dessa skattebestämmelser när de köpt bostadsrätten. Det kommer som en överraskning den dag det sker en försäljning av den oäkta bostadsrätten.

Vad ämnar samhällsbyggnadsministern vidta för åtgärder för att rätta till problemet med oäkta bostadsrätter?