Till innehåll på sidan

Aggressiv skatteplanering

Interpellationsdebatt 24 september 2019

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 40 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fru talman! En sjukvårdsförsäkring täcker dock inte alla sjukdomar, Karin. Om man har till exempel cancer täcks det inte av en privat sjukvårdsförsäkring. Det regleras också i lagen.

En annan sak är att du invänder mot att fler stockholmare och fler svenskar ska få bättre sjukvård. Skälet till att ett franskt bolag lägger ett bud på Capio är uppenbarligen att Capio gör något bra. Man lägger inte ett bud på ett bolag som man vet att man kommer att förlora på, om vården inte är bra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Allmänpolitisk debattSjukvård och välfärds-frågor

I slutänden är det ändå vi politiker som upphandlar vården åt våra medborgare. Det är inte på det sättet att alla tvingas köpa en vårdförsäkring själva.


Anf. 41 Tony Haddou (V)

Fru talman! Om jag vore ägare - det vore kanske lite märkligt eftersom jag är vänsterpartist - i Ramsay Générale de Santé, som är ett jättelikt bolag, skulle jag förstås inte speja ut över världen och tänka: Var någonstans kan mitt bolag rusta välfärden? Nej, man tänker så här: Var kan jag casha in? Var kan jag få in pengar till mina aktieägare?

Det blir det styrande. Och då tappar vi hela hälso- och sjukvårdslagen i golvet.


Anf. 42 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Ibland talar man om noteringar. Vi var nästan inne på det nyss, med börsbolag och sådant. Oftast går noteringarna lite upp och lite ned, beroende på hur omgivningen ser ut.

Det finns dock en notering som bara har gått upp de senaste fyra åren. Det är hur länge man får vänta i vårdköerna på operation. Den noteringen har bara ökat under Löfvens regeringstid. År 2015 började det på 31 procent, och 2018 slutade det på 40 procent.

Det handlar om personer som väntar längre än de tidsgränser som vi alla här inne i kammaren har kommit överens om. I köerna finns det en oro för att sjukdomen eller åkomman ska förvärras under tiden man behöver vänta.

Detta är inte värdigt Sverige. Det är inte värdigt en människosyn som bygger på allas lika och okränkbara värde. Jag tycker att man ska kalla ett misslyckande för just ett misslyckande.

Fru talman! Vårdbiträden, undersköterskor, sköterskor och läkare gör avgörande och heroiska insatser i den svenska sjukvården, trots att de tvingas arbeta i en dysfunktionell organisation. Landstingens struktur är från 1862 års kommunreform. Sedan har det lagts till, dragits ifrån, lappats och lagats i landstingens uppdrag.

Lagstiftarens avsikt är att vi ska ha jämlik vård i hela Sverige. Det är i grunden en mycket rimlig och tilltalande tanke. Men verkligheten ser inte ut på det sättet, fru talman.

I rätt landsting får man vård i tid och världsledande behandling. Om man blir sjuk i fel landsting minskar möjligheten att få adekvat vård i tid. Därmed riskerar man lidande och i yttersta fall att dö i kön. Så kan vi inte ha det. Det är inte värdigt.

Vad beror detta på? Till viss del beror det på att det har varit svårt att rekrytera personal på grund av arbetsförhållanden och löner som inte upplevs som vare sig attraktiva eller värdiga. Vi har också stora pensionsavgångar som inte motsvaras av nyrekrytering.

Det stora problemet är dock att organisationen inte fungerar på rätt sätt. Resurserna används inte optimalt. Man har gjort stora investeringar i medicinsk utrustning som används under alldeles för liten del av veckan. Läkare i Sverige tyngs av administration och dokumentation. I snitt träffar de patienter 30 procent av arbetstiden. Det är sämst bland jämförbara länder. Däremot ligger läkarna i Sverige i topp bland jämförbara länder när det gäller att ha mycket administrativ tid. Ridå!

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Allmänpolitisk debattSjukvård och välfärds-frågor

Nu måste vi sluta peta och ändra i de befintliga landstingen. Skrota den landstingsorganisation vi känner i dag! Detta är ett stort men nödvändigt arbete som ska påbörjas nu för att komma i drift så fort som möjligt. Det är dags för ett omtag och en ordentlig utredning för att vi ska få en sjukvård där patientens behov står först, där personalen får ägna sig åt det de utbildat sig för och där det finns professionellt administrativt stöd. Bara på det sättet kan vi få bra sjukvård i Sverige.

(Applåder)


Anf. 43 Tony Haddou (V)

Fru talman! Jag vill börja med att gratulera Kristdemokraterna till en spännande valrörelse. Ett av de mest spännande inslagen var en valaffisch där det stod att ingen ska behöva dö i cancerns vårdköer och med en bild på en patient som hotas av att dö i cancerköerna.

I går kom Inspektionen för vård och omsorg fram till att två patienter i Stockholms läns landsting har dött i cancerköerna. Det är djupt upprörande.

Jag vill fråga dig, Michael Anefur: Vilket ansvar har du och dina partikamrater i Stockholms läns landsting, som ni leder, för att två patienter har dött i cancerköerna?


Anf. 44 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Dag Larsson! Det är förfärligt om någon dör i köer, oavsett om det råkar vara i Stockholms läns landsting, som jag vet att Dag Larsson känner väl till, eller i något annat landsting i Sverige.

Att antalet människor som behöver stå i kö ökar leder också till ökade risker för att fler kommer att dö i kön. Jag tror att jag och Dag är ganska överens om att vi ska motarbeta det så långt det är möjligt.

Men vi gör inte det genom att bara prata om det. Som jag sa i anförandet tror jag det behövs en ny organisation. Den gamla organisationen, som har anor sedan 1800-talet, har nog gjort sitt. Det sitter så mycket i väggarna som inte är bra. Det finns så många olika nivåer, och det är så mycket som man inte kommer fram med.

Vi behöver inte prata om privat eller offentligt. Vi behöver prata om en ny organisation.


Anf. 45 Tony Haddou (V)

Fru talman! Jag kan bara konstatera att det är Kristdemokraterna som sätter upp affischerna som säger att ingen ska behöva dö i cancerkön. Jag kan konstatera att det finns exempel på två personer som har dött, vilket IVO har konstaterat. Det är i ett landsting där Kristdemokraterna styr.

Jag kan konstatera att Kristdemokraterna har varit med och byggt en organisation i Stockholm där sjukhusen konkurrerar med varandra i stället för att hjälpa varandra.

Om man bygger en organisation där varje sjukhus konkurrerar med alla andra sjukhus, vägrar att dela med sig av information, vägrar att samarbeta för patienternas bästa, då dör folk även i det kristdemokratiskt styrda Stockholms läns landsting.


Anf. 46 Finansminister Magdalena Andersson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Allmänpolitisk debattSjukvård och välfärds-frågor

Fru talman! Om man bygger en organisation, Dag Larsson, som innebär att man inte ens inom samma landsting kan skicka journaler till varandra, då har vi ett problem. Vi har fel organisation. Det måste vi kunna ta tag i, och jag tror att vi dessutom måste göra det tillsammans.

En gång till: Sedan är det oerhört tragiskt att någon måste dö i en kö, oavsett om det handlar om cancer eller om någonting annat. Om det är vi helt överens.

Interpellation 2018/19:302 Aggressiv skatteplanering

av Tony Haddou (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I en internationell granskning i fjol som svenska TT och SVT deltog i, samordnad av den tyska ideella medieorganisationen Correctiv, avslöjades de s.k. ”cum-cum” och ”cum-ex” bedrägerierna som drabbat flera länder i Europa. Det visade sig att flera stora europeiska banker har medverkat i dessa skatteupplägg och enligt en tidigare bankchef vid SEB har omfattande skatteupplägg med aktieägartransaktioner gjorts i Sverige.

Den första varianten innebär att aktier, precis före utdelningstillfället, lånas ut eller tillfälligt avyttras, till en svensk ”bulvan”. Eftersom bulvanen är registrerad ägare till aktierna tillfaller utdelningen bulvanen. I nästa steg återlämnar eller säljer bulvanen tillbaka aktierna, normalt till samma pris, men betalar den andra parten erhållen utdelning eventuellt med avdrag för en premie. Därmed behöver den ursprungliga utländska aktieägaren inte betala någon källskatt på utdelningen.

I den andra varianten sker korttidshandel med aktier kring utdelningstillfället i syfte att göra ägandet diffust så att flera parter kan kräva tillbaka skatt på en och samma aktieutdelning. I verkligheten kan aktieägandet skifta flera gånger och skatteuppläggen överlappar varandra och sker i komplicerade former och variationer i syfte att undgå beskattning.

Genom dessa avancerade och systematiska bedrägerier lyckas en grupp superrika fuska till sig skattemedel som hade kunnat finansiera våra skolor och vår gemensamma sjukvård. Det är pengar som hade kunnat finansiera bättre pensioner och ett humant flyktingmottagande. Men med hjälp av banker och avancerade upplägg förs pengarna iväg till den ekonomiska eliten. Vidare undergräver dessa typer av bedrägerier vår välfärd och demokrati.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan vill jag ställa två frågor till finansminister Magdalena Andersson:

 

  1.  Vilka initiativ är finansministern beredd att vidta för att åtgärda problemet?
  1.  Anser finansministern att det behöver genomföras en offentlig utredning?