Agerande under coronapandemin

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 januari 2021

Interpellation: Agerande under coronapandemin

Interpellation 2020/21:245 av Margareta Cederfelt (M)

Interpellation 2020/21:245 Agerande under coronapandemin

av Margareta Cederfelt (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Coronaviruset har drabbat världen hårt. Människor har insjuknat, och majoriteten har tillfrisknat, men ett stort antal personer har avlidit eller varit så pass sjuka att deras hälsa är påverkad även efter det att de har tillfrisknat.

Hur medborgare i olika världsdelar och länder varierar; variationerna är även stora inom länder.

I en nordisk kontext är Sverige hårdast drabbat. Inför julen kan vi nu se hur smittalen stiger dramatiskt. Sjukvården larmar om sliten personal, och på vissa håll finns begränsade materiella resurser.

Enligt Sten Rubertsson, stabsläkare på Socialstyrelsen, är läget i den svenska vården nu så allvarligt att gränsen för vad den klarar av snart är nådd. Enligt Rubertsson kommer en eskaleringsplan att presenteras inom de närmaste dygnen. Detta är naturligtvis mycket välkommet och nödvändigt i en tid när smittalen stiger och resurserna är begränsade.

I planen ingår enligt den information som finns att tillgå i medierna att våra nordiska grannländer är beredda att bistå med intensivvård om behov uppstår. Detta är naturligtvis mycket vänligt och ett erbjudande vi ska vara mycket tacksamma över.

Samtidigt är det angeläget att Sverige också reflekterar över den situation som uppstått. Regeringen styr landet och är ytterst ansvarig för rikets säkerhet. Ansvaret inkluderar också säkerhet under en pandemi. Att sjuktalen i covid-19 är högre i Sverige än i våra grannländer bör rimligen föranleda att regeringen reagerar, och att svensk sjukvård inte räcker till bör rimligen föranleda att regeringen reagerar. När intensivvårdsplatserna åter börjar ta slut och medarbetare inom hälso- och sjukvården är slitna på grund av hög arbetsbelastning måste regeringen agera. När våra nordiska grannländer erbjuder Sverige intensivvård bör regeringen självklart vara tacksam över erbjudandet men också agera och agera skyndsamt.

Goda grannar hjälper varandra i svåra stunder, men den situation som nu uppstått visar att regeringen Löfven har misslyckats med att skydda Sverige och dess befolkning. För att situationen inte ska förvärras ytterligare behöver regeringen agera kraftfullt per omgående.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att spridningen av coronaviruset i Sverige ska minska, för att färre personer ska insjukna i covid-19, för att hälso- och sjukvården ska räcka till för dem som behöver denna och för att antalet infekterade av coronaviruset ska nå samma nivå i Sverige som i våra nordiska grannländer?