Agerande mot tvångsgifte

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 maj 2021

Interpellation: Agerande mot tvångsgifte

Interpellation 2020/21:654 av Mikael Eskilandersson (SD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:654 Agerande mot tvångsgifte

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

De lagskärpningar som genomförts senare år mot tvångs-, barn- och månggifte är bra men otillräckliga. Det visar den rapportering som lyfter hedersproblematiken. Det gäller inte minst den nya studie som Göteborgs stad genomfört.

Den visar att tvångsgifte används som maktmedel för att vidga kriminella nätverks territorier inom hedersstrukturernas klaner. Studien hade som syfte att utreda och belysa sambanden mellan hedersrelaterat våld och förtryck, klaner, radikalisering, extremism och gängkriminalitet. Inom studien har Göteborgs stads experter på hedersförtryck, socialtjänsten, kriminalvården, polisen, länsstyrelsen och Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet ingått.

Även annan rapportering i stor omfattning visar att i hederskulturella system drabbas människor och familjer, i synnerhet flickor och kvinnor, negativt och att demokrati och personlig frihet i många fall är satt ur system. Problemen med förekomsten av tvångsäktenskap, barngifte och månggifte, officiella såväl som inofficiella, är stora i Sverige.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) tar upp att arrangerade äktenskap i Sverige berör cirka 70 000 personer i åldern 16–25 år. Dessa personer kan inte själva välja vem de vill gifta sig med. Det motsvarar 6,6 procent av unga kvinnor och 3,8 procent av unga män. Arrangerade äktenskap innebär i många fall tvång.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kommer ministern och regeringen att agera konkret och skarpare mot tvångsäktenskap?