Affärsmässighet vid utförsäljning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 29 maj

Interpellation

2006/07:593 Affärsmässighet vid utförsäljning

av Alf Eriksson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Regeringen anger i en proposition till riksdagen att den planerade försäljningen av sex statliga bolag ska ske på ett affärsmässigt sätt. Det kan inte innebära något annat än att försäljningen är tänkt att genomföras utifrån budgetlagens bestämmelser att staten ska sälja till den som kan lämna högsta pris för svenska folkets egendom. Samtidigt har regeringen sagt sig vilja ta en rad andra hänsyn än de strikt ekonomiska i samband med de planerade utförsäljningarna.

Riksdagens utredningstjänst har dock i en rapport angett att särskilda överenskommelser vid en försäljning, om exempelvis huvudkontors placering, var forskning och utveckling ska bedrivas med mera, i regel innebär en sänkning av försäljningspriset. Med ovanstående som bakgrund vill jag därför ställa följande frågor:

Är det statsrådets mening att utförsäljningarna av de statliga företagen ska ske till högsta möjliga pris eller att hänsyn i stället ska tas till andra faktorer?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att till exempel företagens huvudkontor, forskning och utveckling i de aktuella företagen även framöver finns kvar i Sverige?