Affären mellan Luftfartsverket och Saab

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 maj 2017

Interpellation: Affären mellan Luftfartsverket och Saab

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2016/17:406 Affären mellan Luftfartsverket och Saab

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Olle Sundin är Luftfartsverkets generaldirektör och varit med och utformat hur förändringen ska ske för de regionala flygplatserna. Samtidigt sitter han i styrelsen hos dem som säljer fjärrstyrningsutrustningen, rapporterar SVT Västerbotten.

Det företag som säljer tekniken är det nybildade bolaget Saab Digital Air Traffic Solutions där Olle Sundin sitter i styrelsen. Generaldirektören har alltså funnits med på både köp- och säljsidan i processen.

Planen som har blivit framtagen för den nya flygledarverksamheten är att bygga en ny flygledningscentral vid Arlanda. Därifrån ska de fem flygplatserna styras, men det kommer också att finnas plats för att styra fler flygplatser från den nya centralen.

Enligt den löntagarkonsult som SVT talat med är det redan klart att det är Saab-bolaget som ska sköta driften av dessa flygplatser. Därmed tar Luftfartsverket en ekonomisk risk. I praktiken innebär den inbyggda överkapaciteten att LFV tänkt sig bli hyresvärd. LFV tar därmed på sig en risk som är högst tveksam. Blir lokalerna inte uthyrda står man där med kostnaderna. Så beskriver löntagarkonsulten förutsättningarna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Anser statsrådet att den här affären har gått rätt till och om inte, kommer hon att vidta några åtgärder för att rätta till detta?