Adopterades rätt till information om sin bakgrund och sitt ursprung

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 januari 2013

Interpellation: Adopterades rätt till information om sin bakgrund och sitt ursprung

Interpellation 2012/13:162 av Svantorp, Gunilla (S)

den 29 november

Interpellation

2012/13:162 Adopterades rätt till information om sin bakgrund och sitt ursprung

av Gunilla Svantorp (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Adoption som ett beslut av samhället har funnits i Sverige sedan 1917. I dag finns det drygt 80 000 adopterade födda i Sverige. De utländska adoptionerna har förekommit som en av samhället sanktionerad verksamhet sedan 1960-talet. Den gruppen är i dag ca 50 000, och hälften av dem är vuxna.

En adoption är en livslång process som påverkar på olika sätt under livet. För de flesta kommer tankar och funderingar kring ursprung och rötter. Det är viktigt att sökandeprocessen sköts på ett bra sätt och att den adopterade får professionell hjälp.

Sedan 2010 har Myndigheten för internationella adoptioner fått extra anslag för att utveckla stödet för adopterade som vill söka sina rötter. Tyvärr har detta inte svarat upp mot behoven eftersom fler och fler adopterade söker sig till adoptionsorganisationer för att få hjälp, något som organisationernas ansträngda ekonomiska situation och arbetssituation i övrigt inte har möjligheter att klara av.

Jag undrar om socialministern med anledning av ovanstående har vidtagit några åtgärder för att utvärdera hur Myndigheten för internationella adoptioners uppdrag enligt ovan har fungerat, och om han avser att ta initiativ för att utveckla stödet för adopterade som vill söka sina rötter så att det fungerar tillfredsställande.