90 dagars karens för arbetslösa ungdomar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 18 mars

Interpellation

2009/10:294 90 dagars karens för arbetslösa ungdomar

av Lennart Axelsson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Syftet med jobbgarantin för ungdomar är att erbjuda ungdomar särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser på ett tidigt stadium för att man så snabbt som möjligt ska få ett arbete motsvarande hela arbetsutbudet eller påbörja eller återgå till utbildning inom det reguljära utbildningssystemet.

Endast den ungdom (16–25 år) som under en period om tre sammanhängande månader varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga Arbetsförmedlingen kan anvisas till jobbgarantin för unga.

Såväl Ungdomsstyrelsen som flertalet ungdomsorganisationer varnar för att låta arbetslösa ungdomar gå utan aktivitet under lång tid. Risken att de unga arbetslösa fastnar i passivitet är alltför stor, särskilt hos dem som aldrig hunnit ut i arbetslivet.

Min egen erfarenhet av möten med arbetslösa ungdomar i Örebro län styrker Ungdomsstyrelsens och ungdomsorganisationernas bild. Ungdomar helt utan tidigare arbetslivserfarenhet ska inte gå sysslolösa.

Regeringens flaggskepp jobbgarantin för unga innehåller en del lovvärda initiativ, såsom utbildning och praktik. Emellertid utgör dessa endast en mycket liten del av de aktiviteter ungdomarna i jobbgarantin är engagerade i – i mitt län Örebro endast 10 procent.

Bortsett från detta faktum bekymrar det mig att våra arbetslösa ungdomar har en 90 dagars karens innan de kan komma i fråga för aktiva åtgärder.

Delar arbetsmarknadsministern min, Ungdomsstyrelsens och ett stort antal arbetslösa ungdomars oro över att tvingas gå sysslolösa i tre månader innan de kan aktiveras i jobbgarantin för unga?

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att öka möjligheterna för arbetslösa ungdomar att aktivera sig, även under den första 90-dagarsperioden av arbetslöshet?