3:12-reglerna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 mars 2013

Interpellation: 3:12-reglerna

Interpellation 2012/13:319 av Jakobsson, Leif (S)

den 7 mars

Interpellation

2012/13:319 3:12-reglerna

av Leif Jakobsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

De särskilda reglerna för beskattning av fåmansföretag, 3:12-reglerna, tillkom i och med 1990 års skattereform med syftet att förvärvsinkomster ska beskattas lika oavsett om de kommer från ett lönearbete eller från arbetsinsats i ett eget aktiebolag. Syftet var också att förhindra att det som skulle betraktas som tjänsteinkomster omvandlades till kapitalinkomster.

De förändringar som har gjorts från år 2006 av ministern har medfört att mer av tjänsteinkomster har kunnat omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster.

Många ifrågasätter dock i dag de alltför liberala förändringar som gjorts eftersom 3:12-reglerna tycks användas systematiskt för att slippa undan skatt. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (Eso) publicerade i juni 2012 en rapport där man kom fram till att inkomstomvandlingen från tjänstebeskattade inkomster till kapitalbeskattade inkomster har ökat markant och att det främst är höginkomsttagare som utför inkomstomvandlingen i enlighet med 3:12-reglerna. Detta ökar inkomstskillnaderna i samhället efter skatt. En grundläggande fråga är givetvis också i vilken utsträckning ministerns förändringar av 3:12-reglerna har varit positiva för nyföretagande och sysselsättning. Andelen holdingbolag och skalbolag har ökat markant efter regelförändringarna 2006.

Finansministern har i en kommentar i Dagens Eko sagt att han tror att regeringen på det här området måste följa de upplägg man ser på marknaden och stoppa dem.

Min fråga till finansministern är därför:

Vilka initiativ och åtgärder avser finansministern att vidta utifrån Esorapportens slutsatser?