Sekretessproblem vid bekämpningen av skattefusk

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 9 april

Interpellation

2008/09:454  Sekretessproblem vid bekämpningen av skattefusk

av Bosse Ringholm (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Skattfusket är omfattande och regeringen är lika passiv i denna fråga som i bekämpningen av arbetslösheten. Det har dessutom dykt upp nya hinder i Skatteverkets arbete enligt myndighetens senaste rapport.

Sekretesslagstiftningen lägger hinder i vägen både för Skatteverkets interna arbete och i verkets samarbete med andra statliga myndigheter.

Risken är stor att omfattningen av skattefusket ökar och att statens skatteinkomster minskar.

Jag vill därför fråga finansministern:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att komma till rätta med de sekretessproblemen vid bekämpningen av skattefusk som Skatteverket redovisar i sin senaste rapport?

Vilka nya åtgärder planerar finansministern i fråga om lagstiftning och resurser för Skatteverket för att kunna öka arbetet mot skattefusk och annan ekonomisk brottslighet?