E 18 mellan Enköping och Sagån

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 juni 2006

Interpellation: E 18 mellan Enköping och Sagån

Interpellation 2005/06:418 av Lindström, Torsten (kd)

den 18 maj

Interpellation 2005/06:418 av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

E 18 mellan Enköping och Sagån

En ombyggnad av E 18 mellan Enköping och Sagån till motorväg är ett projekt som planerats i många år. I den nationella planen för vägsystemet 2004@2015 skulle motorvägsbygget påbörjas under 2006. Projektet har nu blivit uppskjutet till 2008.

E 18 mellan Enköping och Sagån är en av Sveriges farligaste vägsträckor. Mellan åren 2000 och 2005 har 9 personer dött och 13 skadats svårt. Förra sommaren omkom 3 personer. Hälften av dödsoffren är ungdomar.

Alla dödsolyckor har skett på de sträckor där det är mötestrafik. Den aktuella sträckan, med en bredd på endast 13 meter och utan mittseparering, har redan nu en mycket hög trafikvolym. Den beräknas öka med 50 % till 25 000 fordon per dygn år 2015.

När Vägverket i början av november 2005 presenterade sin reviderade plan för vägprojekt i landet fanns E 18 fortfarande med i planerna för nästa år. Statsrådet anförde i ett frågesvar till riksdagen den 7 november 2005 att särskild hänsyn ska tas till de åtgärder som regeringen tidigarelade i sitt tidigare fastställelsebeslut, däribland sträckan Enköping@Sagån.

Men den 30 november kom beskedet att Vägverket till följd av otillräckliga anslag tvingats skjuta upp byggstarten till 2008. Bygghandlingar var klara och upprättade och byggandet skulle ha kunnat börja redan nu i sommar. Men regeringen valde att lägga pengar på andra projekt. Nu kommer planarbetet att få börja om igen eftersom den gällande arbetsplanen endast var giltig till och med 2006. Det innebär att hela projektet kommer att försenas än mer och fler riskerar att dö eller skadas svårt i trafikolyckor.

För företagen i Mälardalen var regeringens besked ett bakslag. E 18 utgör en livsnerv för transporter och en utbyggnad till motorvägsstandard är en grundförutsättning för att regionen och dess företag ska kunna uppnå en gynnsam tillväxt.

Även Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö reagerade på regeringes besked. Han skrev i ett brev till handelskammaren i Mälardalen: E 18 på sträckan Enköping@Sagån håller inte den standard som trafikanterna har rätt att förvänta sig.

Statsrådet Messing har muntligt i riksdagen den 26 januari 2006 hävdat: Det är en prioriterad sträcka. Det arbete som Vägverket har gjort med att identifiera de mest farliga vägarna är en viktig utgångspunkt. I ett frågesvar den 26 april anförde sedan statsrådet: Det innebär att en utbyggnad ska påbörjas i perioden 2006@2007.

Men i Vägverkets budgetunderlag för de kommande åren finns inga medel avsatta för E 18-sträckan Enköping@Sagån. Den planerade byggstarten 2006@2007 kan därmed bli försenad till 2013.

Frågan är nu vad statsrådet menat med sina ord. Mycket tyder på att ombyggnationen är i fara. Varje dag som den skjuts upp ökar risken för fler skador och dödsfall. Om och när kommer den att bli av?

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att se till att ombyggnaden av E 18 mellan Enköping och Sagån blir av som planerat under 2006?