Valuta för skattepengarna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 29 april 2022

Interpellation: Valuta för skattepengarna

Interpellation 2020/21:904 av Jan Ericson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:904 Valuta för skattepengarna

av Jan Ericson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I den svenska samhällsdebatten diskuteras flitigt huruvida de svenska skattebetalarna får valuta för sina skattepengar. Sverige har ett mycket högt skattetryck internationellt sett, men frågan är om vår välfärd, vårt rättssystem och våra trygghetssystem håller samma höga nivå internationellt sett om man sätter det i relation till hur mycket skatt vi betalar.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vad gör ministern för att säkra att svenska skattebetalare får valuta för sina skattepengar, och vad planerar hon att göra för att säkra detta bättre?