Omhändertagande av berusade personer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:519 Omhändertagande av berusade personer

av Lotta Finstorp (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har regeringens uppdrag att följa upp en treårig satsning för att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om de personer som omhändertas enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB). Myndighetens slutsatser har nu presenterats i en ny rapport.

Varje år omhändertar polisen drygt 60 000 berusade personer enligt LOB. De omhändertas därför att de inte kan ta hand om sig själva eller för att de är en fara för sig själva eller andra. I de allra flesta fall förs personerna till arrest. Enligt polisen är det bristen på vårdplatser och vårdinrättningar som gör att personer frihetsberövas i för stor utsträckning. Det är uppenbart att tillgången på tillnyktringsenheter behöver öka.

Det är en oroande bild som framkommer i rapporten. Det framgår att hälso- och sjukvårdens förutsättningar varierar kraftigt när det gäller att ta hand om de personer som polisen för till dem. Dessutom finns brister i samordningen både inom vården och mellan vården, socialtjänsten och polisen.

Vårdanalys ger även ett antal rekommendationer till regeringen, landstingen/regionerna och kommunerna. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Anser ministern att ansvaret för tillnyktring bör tydliggöras, och vilka åtgärder avser ministern i så fall att vidta för att tydliggöra ansvaret?