Fikru Maru

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 juni 2017

Interpellation: Fikru Maru

Interpellation 2016/17:554 av Désirée Pethrus (KD)

Besvarades tillsammans med

  • Fikru Maru Interpellation 2016/17:557 av Ulla Andersson (V)

Interpellation 2016/17:554 Fikru Maru

av Désirée Pethrus (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Med sina 100 miljoner invånare sägs Etiopien vara en av de snabbast växande ekonomierna i Afrika och drar till sig avsevärda utländska investeringar, också inom jordbruk, byggnadsverksamhet och industri, omfattande utvecklingsprojekt såsom anläggandet av dammar för vattenkraftverk och plantager, tillsammans med att landet i stor skala arrenderar ut mark, ofta till utländska bolag. Under det gångna årtiondet har landet i snitt haft en tillväxttakt på 10 procent. Trots detta är Etiopien fortfarande ett av de fattigaste länderna, med en bni per capita på 632 US-dollar. Landet kom på 173:e plats av 187 i FN:s index för mänsklig utveckling 2014.

Sverige är också en betydande biståndsgivare till Etiopien. Inom ramen för den antagna strategin för åren 2016–2020 mottog landet stöd motsvarande ca 151 miljoner under 2015.

Den svensk-etiopiske kardiologen dr Fikru Maru har varit ansvarig för driften av Etiopiens första hjärtsjukhus i Addis Abeba. Sedan 2013 har han suttit fängslad i Etiopien på högst tvivelaktiga grunder. Han har tillbringat flera år i fängelse utan rättegång. Efter att till slut frikänts från de ursprungliga åtalspunkterna står han nu åtalad på ytterligare åtalspunkter för ”terrorism”, alldeles före utgången av sitt fängelsestraff.

De nuvarande åtalspunkterna kommer av ett upplopp på det fängelse Fikru Maru suttit. Han anklagas nu för att ha uppviglat till upploppet. Under tiden för upploppet befann sig dock inte Fikru på fängelset. Han vårdades på sjukhus för en kollapsad lunga, ett tillstånd han ansågs ha tillfogat sig själv, något som är medicinskt omöjligt. 

Den 10 maj arrangerade jag, tillsammans med vänsterpartisten Jens Holm, Aktionsgruppen Hudiksvall för Fikru Marus rättvisa och Volontärgruppen Free Fikru ett seminarium i riksdagen. Vi ville uppmärksamma att Fikru nu suttit fyra år som fängslad. Medverkade gjorde bland andra Fikru Marus svenska advokat Hans Bagner och Fikru Marus dotter. Båda kunde vittna om Fikrus vittrande hälsotillstånd, osanitära fängelsecell och den bristande rättssäkerhet som präglar processen mot vår svenske hjärtläkare. De kunde också vittna om betydelsen av det svenska konsulatets synlighet i frågan.

Det som saknas är emellertid en tydlighet från svenska statsråd, vars besök i Etiopien varit ett flertal de senaste året, i synnerhet under den tid som ledde till att Sverige erhöll en plats i FN:s säkerhetsråd. Statsministern kallade under sitt för tredje besök i Etiopiens huvudstad Addis Abeba för sitt ”andra hem”.

I samband med det fängslande och den rättsprocess som drabbade de svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson agerade dåvarande regeringen med diplomatisk närvaro. Men man agerade också med offentliga uttalanden, samråd med Europeiska Unionen och USA samt med att statsminister Fredrik Reinfeldt träffade den etiopiske premiärministern personligen och adresserade de fängslade svenskarnas situation. Dåvarande utrikesminister Carl Bildt träffade dessutom personligen de båda svenskarna under tiden de var fängslade.

Etiopiens rättsliga apparat uppvisar i fallet Fikru Maru, såväl som i andra fall, allvarliga brister. Som signatär av Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, det afrikanska Cotonouavtalet, såväl som Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) bär Egypten ett ansvar att leva upp till sina deklarationer.

Bristen på resultat, de osanitära förhållanden Fikru Maru lever under och hans sviktande hälsa väcker frågor om regeringens ansträngningar och upprätthållna biståndsflöde till landet.

Jag vill därför ställa följande frågor till utrikesminister Margot Wallström:

 

  1. Anser utrikesministern att Etiopien lever upp till sina åtaganden utifrån landets ratificeringar av Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, Internationella konventionen mot korruption och Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) i ljuset av behandlingen av Fikru Maru?
  2. På vilket sätt har Sverige nyttjat sin position i FN:s säkerhetsråd för att lyfta frågan om Etiopiens bristande rättssystem?
  3. Har ministern för avsikt att göra ett besök i Addis Abeba för att där framföra synpunkter på Fikru Marus fall?
  4. Avser ministern att besöka Fikru Maru i fängelset?