Fara vid bilbränder

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:453 Fara vid bilbränder

av Lotta Finstorp (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Den snabba positiva teknikutvecklingen för fossilfria fordon ger oss miljösmartare och säkrare fordon i trafiken. I takt med omställningen byts den fossila fordonsflottan mot gas och el.

Men omställningen av de fossila fordonen innebär också praktiska och säkerhetsmässiga utmaningar som inte uppmärksammats i adekvat utsträckning.

Räddningstjänster och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har rapporterat om svårighet att inför släckningsarbete veta vilket drivmedel en bil har.

Släckningsarbetet kan resultera i katastrof om fel åtgärd vidtas. För att underlätta för räddningspersonalen skulle exempelvis en färgkodning på nummerskyltarna vara ett enkelt sätt att underlätta och säkra släckningsarbetet. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

1. Anser ministern att förslaget om en färgmarkering är en bra idé, och skulle ministern kunna agera vidare på ett sådant förslag?

2. Har ministern redan vidtagit eller planerat att vidta några andra åtgärder rörande den här frågan?