Estetiska injektionsbehandlingar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 december 2021

Interpellation: Estetiska injektionsbehandlingar

Interpellation 2021/22:127 av Hans Rothenberg (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:127 Estetiska injektionsbehandlingar

av Hans Rothenberg (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den 1 juli i år trädde en ny lag om kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Enligt den kan numera enbart läkare, tandläkare och sjuksköterskor utföra estetiska injektionsbehandlingar.

Lagen är efterlängtad av många, både branschutövare och patienter, och det är bra att det nu rensats bort en del oseriösa aktörer. Tyvärr har den nya lagen också medfört att vissa seriösa yrkesutövare stoppats från att bedriva verksamhet i branschen. En grupp som tyvärr fallit mellan stolarna är legitimerade tandhygienister, som tidigare har genomfört dessa behandlingar och som har den erfarenhet och kompetens som krävs. Andra yrkesgrupper är biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Under sommaren har tandhygienister tvingats stänga ned sina kliniker. Det handlar till övervägande del om kvinnliga egna företagare som under flera års tid drivit sina kliniker på ett patientsäkert sätt.

Jag har tidigare ställt en fråga till statsrådet Lena Hallengren om huruvida regeringen avser att ställa denna situation till rätta eller inte. Regeringen har de facto möjlighet att meddela föreskrifter om att även annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal än den som i dagsläget ingår i lagen, ska kunna få utföra vissa estetiska injektionsbehandlingar. Svaret var att det alltid är någon aktör som påverkas vid en gränsdragning. Däremot gavs ingen förklaring om varför legitimerade tandhygienister inte anses kunna utföra dessa behandlingar, eller vilka kompetenser de saknar?

Att regeringen stänger ute en hel yrkesgrupp av välutbildade och erfarna yrkesutövare tillika småföretagare från att bedriva en verksamhet som de i flera år bedrivit på ett patientsäkert sätt, är högst beklagligt. Att dessutom göra det utan att förklara vilka kompetenser yrkesgruppen faktiskt anses sakna är mycket anmärkningsvärt.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

  1. Har ministern tagit något initiativ till en uppföljande analys för att granska effekterna av lagens ikraftträdande?
  2. Avser ministern verka för att regeringen lämnar förslag om att ge tandhygienister rätt att utföra estetiska injektioner, i linje med vad utredningen föreslog?