En fossilfri fordonsflotta

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 december 2016

Interpellation: En fossilfri fordonsflotta

Interpellation 2016/17:116 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:116 En fossilfri fordonsflotta

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sverige är ett grönt föregångsland. Det säkerställs med skogen som grundpelare för den biobaserade ekonomin, en industri som tar ansvar för att minska sina utsläpp och innovativa företag som exporterar klimatsmart teknik. Det är en berömvärd utveckling. Lägg därtill att Sverige är ett tydligt exempel på ”a decoupling economy” – det vill säga, en ekonomi där utsläppen minskat och tillväxten ökat.

Under Alliansens åtta regeringsår blev detta tydligt. En kostnadseffektiv miljö- och klimatpolitik gick hand i hand med tillväxten. Utsläppen av växthusgaser minskade med 19 procent mellan 2006 och 2014.

Nu har vi en annan regering, med en ny politisk agenda. I dag ser vi hur utsläppen återigen ökar, bland annat i transportsektorn. Samtidigt ser vi slutet på högkonjunkturen inom en snar framtid. Tillväxten mattas av vid mandatperiodens slut enligt gängse bedömningar av expertmyndigheter.

På flera områden är också regeringens klimatpolitik bristfällig i avseendet kostnadseffektivitet, vilket Finanspolitiska rådet påpekat vid ett flertal tillfällen. De tidigare satsningarna vad gäller Klimp har kritiserats för att ha låg additionalitet samt hög administrativ börda och kostnad – men regeringen går ändå fram med satsningar på efterträdaren Klimatklivet.

Kort sagt leder regeringens klimatpolitik åt fel håll. Den riskerar bland annat att leda till att Sverige missar målet om en fossilfri fordonsflotta 2030.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder planerar statsrådet och regeringen att vidta för att minska utsläppen i trafiksektorn och i förlängningen nå målet om en fossilfri fordonsflotta år 2030?