Frågestund

Frågestund 27 april 2017
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin (MP)
  • Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S)
  • Finansmarknads- och konsument­minister Per Bolund (MP)
  • Civilminister Ardalan Shekarabi (S)

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin (MP) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.