Vissa högskolefrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 2 november 2022

Betänkande: Vissa högskolefrågor

Betänkande 2001/02:UBU11

Motioner om högskolefrågor (UbU11)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om högskolefrågor.