Vissa frågor om militär verksamhet m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 19 mars 2014

Betänkande: Vissa frågor om militär verksamhet m.m.

Betänkande 2013/14:FöU9

Nej till motioner om olika typer av militär verksamhet (FöU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 som rör olika typer av militär verksamhet med mera. Motionerna tar bland annat upp frågor om Försvarsmaktens grundorganisation, materielfrågor, övningsverksamhet, vindkraft och försvarsindustrifrågor.