Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 7 oktober 2022

Betänkande: Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet

Betänkande 2004/05:KRU3

Lättare att anordna bingospel (KrU3)

Det blir enklare för mindre arrangörer att anordna bingospel. Bingospelandet har minskat på senare år med följd att allt fler ideella föreningar har problem att få in så mycket pengar som krävs för att få behålla tillståndet. Men nu ska även vinsterna från spel på värdeautomater, så kallade Miss Vegasautomater, i samma lokal räknas in när föreningarna söker tillstånd. Lotteriinspektionen tar över socialnämndernas ansvar för tillståndsgivningen för och tillsynen av förströelseautomater - spelautomater som inte ger vinst eller endast vinst i form av frispel på automaten. Dit hör flipperspel, skjutare, målspel och TV-spel. Lotterilagen ändras också så att Lotteriinspektionen kan medge undantag från förbudet att ge kredit för insatser i lotteriet när det finns synnerliga skäl. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2005.