Vårdplanering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 16 december 2005

Betänkande: Vårdplanering

Betänkande 2005/06:SoU9

Nej till motionsförslag om vårdplanering (SoU9)

Riksdagen sade nej till olika motionsförslag om vårdplanering som lämnats in under de allmänna motionstiderna 2004 och 2005. Riksdagen konstaterar att samordningen mellan landsting och kommun i många fall brister i samband med att personer skrivs ut från slutenvården och att vårdplanering inte genomförs på det sätt som var avsett genom de lagändringar som infördes från och med den 1 juli 2003 (se 2002/03:SoU12 ). Riksdagen avslår motionerna med hänvisning till att Socialstyrelsen inom kort avser att besluta nya föreskrifter om vårdplanering.