Vallagsfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 2 augusti 2022

Betänkande: Vallagsfrågor

Betänkande 2010/11:KU28

Regeringen uppmanas utreda elektronisk röstning (KU28)

Regeringen ska se över vallagen. Mot bakgrund av erfarenheterna av höstens riksdagsval uppmanar riksdagen regeringen att lyfta in ett antal frågor i utredningen. Det handlar bland annat om röstlokaler för förtidsröstning, budröstning. partisymboler på valsedlar, möjligheter för personer med funktionsnedsättning att rösta och utbildning av röstmottagare. Riksdagen menar också att det vore bra om regeringen i lämpligt sammanhang utreder möjligheten att införa ett elektroniskt röstningssystem i val- och röstningslokaler Riksdagen sa vidare nej till en rad motionsförslag, bland annat till förslaget om röstning via internet.