Våldsbrott och brottsoffer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 3 augusti 2022

Betänkande: Våldsbrott och brottsoffer

Betänkande 2010/11:JuU11

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU11)

Riksdagen sa nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer från allmänna motionstiden 2010. En orsak är att det redan pågår arbete på de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om målsägandebiträden, en granskningskommission för våldtäktsärenden och hjälp till brottsoffer att kräva skadestånd. Andra motioner tar upp ökad kompetens hos myndigheter att förebygga och utreda mäns våld mot kvinnor, behandling av män som döms för våld mot kvinnor eller för sexualbrott samt rättigheter för barn som bevittnat våld.