Våldsbrott och brottsoffer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 17 augusti 2022

Betänkande: Våldsbrott och brottsoffer

Betänkande 2008/09:JuU20

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU20)

Riksdagen sa nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer som lämnats in under de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Motionerna tar bland annat upp frågor om målsägandebiträde, brottsskadeersättning samt hjälp och stöd i olika former till brottsoffer.