Vägtrafikens miljöanpassning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 24 augusti 2022

Betänkande: Vägtrafikens miljöanpassning

Betänkande 2007/08:TU10

Nej till motioner om vägtrafikens miljöanpassning (TU10)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om vägtrafikens miljöanpassning. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Förslagen handlar bland annat om energieffektivisering i transportsektorn, definition av begreppet miljöbil, fordonsutveckling, utfasning av fossila bränslen, satsning på biogas och förbud mot dubbdäck. Riksdagen hänvisar även till en forskningsöversikt om de förnybara drivmedlens roll när det gäller klimatpåverkan som trafikutskottet har låtit göra.