Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 20 december 2006

Betänkande: Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Betänkande 2006/07:AU1

Förslaget om anslag till arbetsmarknad och arbetsliv skickas tillbaka till utskottet (AU1)

Riksdagen skickade tillbaka budgetförslaget om arbetsmarknad och arbetsliv till arbetsmarknadsutskottet för ytterligare behandling. I förslaget ingår att flertalet arbetsmarknadsåtgärder avskaffas, som plusjobb, akademikerjobb, utbildningsjobb och statligt finansierade feriearbeten. Datortek, interpraktikstipendier och friår försvinner också. I stället ska matchning av arbetssökande och lediga arbeten prioriteras. Ams (Arbetsmarknadsstyrelsen) och länsarbetsnämnderna avvecklas som egna myndigheter vid årsskiftet 2007/2008. Även Integrationsverket avvecklas, som ett led i arbetet med att omforma integrationspolitiken. Vidare får Arbetsmiljöverket ett förändrat och begränsat uppdrag och Arbetslivsinstitutet avvecklas.