Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 15 december 2006

Betänkande: Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Betänkande 2006/07:SoU1

Anslag till vård och omsorg (SoU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 46,9 miljarder kronor i anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg. De största anslagen går till bidrag för läkemedelsförmåner (21,4 miljarder kronor), kostnader för statlig assistansersättning (14,4 miljarder kronor), tandvårdsförmåner (3,2 miljarder kronor) och stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (2,1 miljarder kronor).