Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 26 augusti 2022

Betänkande: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Betänkande 2007/08:UU2

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 27,7 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd. Det svenska biståndet för 2008 ska vara 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI).