Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 5 augusti 2022

Betänkande: Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Betänkande 2010/11:UU1

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 2 miljarder kronor till utgiftsområdet Internationell samverkan för 2011. Mest pengar inom utgiftsområdet går till avgifter för internationella organisationer, drygt 1,4 miljarder. Riksdagen ger även regeringen mandat att besluta om ramanslag mellan 2012-2014 för Svenska institutet och samarbete inom Östersjöregionen.