Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 1 augusti 2022

Betänkande: Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Betänkande 2011/12:SkU1

Pengar till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket (SkU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 10 miljarder i anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket för 2012.