Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 6 juli 2022

Betänkande: Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Betänkande 2014/15:NU2

Pengar till regional tillväxt (NU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om fördelningen av pengar till regional tillväxt för 2015. Den sammanlagda summan i statens budget för regional tillväxt är drygt 2,7 miljarder kronor. Pengarna går till olika regionala tillväxtåtgärder (knappt 1,5 miljarder) och till transportbidrag (knappt 401 miljoner). I summan ingår även EU-medel för regionalpolitiska satsningar.