Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 13 juli 2022

Betänkande: Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Betänkande 2013/14:UbU1

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 60 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2014. Bland annat kommer följande satsningar att genomföras 2014:

  • Statsbidrag för att ordna undervisning under sommarlovet och andra skollov för elever som inte nått upp till kunskapskraven inom ramen för den vanliga undervisningen.
  • Försöksverksamheten med mer undervisningstid i ämnet svenska för nyanlända elever utökas.
  • Reformen om karriärutveckling för lärare förstärks med mer medel.
  • Skolverket får mer resurser till arbetet med att legitimera förskollärare och lärare.
  • Antalet platser utökas på den yrkesinriktade vuxenutbildningen på gymnasial nivå och den kommunala vuxenutbildningen för arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år.
  • Universitet och högskolor får medel för att kunna möta en fortsatt hög efterfrågan på högskoleutbildning.
  • De statliga anslagen för forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor ökas.

Riksdagen godkänner också en försöksverksamhet med lämplighetsprov vid antagningen till lärar- och förskollärarutbildningen. Vidare får statliga universitet och högskolor möjlighet att separat anta sökande som måste betala studieavgift för att studera på grundnivå och avancerad nivå.